Козеферма Аполо в Североизточна България

  Всички кози, за които се грижим и отглеждаме в Козеферма Аполо, са чистопородни “Френски Алпин”. Внесени са от ферма във Франция със 120-годишна история и селекция специално за мляко.

  Капацитетът на фермата ни достига до отглеждане на 1000 дойни кози-майки, като към настоящия момент наброяват около 500. Млякото, добито от тези кози е най-близко по състав до това на човешката кърма, поради лесно разградимите си белтъци. Това е причина, козето мляко да заема все по-голям дял при консумацията на млечни продукти. Средногеометричните стойности от нашата козеферма за качествени показатели са: 3,8 % масленост и 3,3 % протеин, като на лактационен период от 300 дни добиваме около 1000 литра мляко на коза.

  Козите биват отглеждани оборно, като всеки ден се пускат да се разхождат в границите на Козеферма Аполо. Храненето се осъществява чрез екологично чиста храна, която минава по автоматична хранителна лента. Тя може да обслужва 500 кози наведнъж, без да е нужна човешка намеса. Козите се доят в автоматична доилна зала, в която 24 животни се издояват в рамките на около 5 минути. Същевременно, индивидуално се следят количеството и качеството на добитото мляко от всяко животно.

  Фирма за млечни продукти Аполо козеферма

  Козефермата на Аполо

  Нашата козеферма- Аполо

  Козефермата на Аполо

  Аполо-ферма за кози в Североизточна България

  Аполо - Козеферма